Industrianlegg

Status: Valid

Definition: [anlegg] som huser industri (dvs. næringsvirksomhet som består i å bearbeide råstoff) (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20137