Fyrstasjon/losstasjon

Status: Valid

Definition: staden der losen og losskøyta var/er stasjonert (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20135