Seter/støl

Status: Valid

Definition: eit anlegg (bustadar med meir) for husdyrproduksjon i skog eller fjell, og som låg så langt frå garden at dyra måtte haldast og stellast der ein lengre periode (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20128