Jernvinneanlegg

Status: Valid

Definition: om e. forh.: (sted der en drev) utvinning av jern av myrmalm (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20111