Gravfelt

Status: Valid

Definition: en samling gravhauger og gravrøyser som vanligvis ligger i nærheten av gamle gårder. Det finnes gravfelt med flere hundre hauger og røyser, men vanligvis varierer antallet fra noen få til mellom 20 og 30 (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20109