Fangstlokalitet

Status: Valid

Definition: Betegnelse hovedsakelig brukt i forbindelse med fangstgraver og fangstgroper, der disse er plassert i et system på tvers av byttedyrenes løpsretning, enten på linje eller i bueform, avhengig av terrengforholdene. Avstanden mellom gropene /gravene kan variere. Dateringer av groper i tilsynelatende samme system viser at gropene ikke nødvendigvis er samtidige. Slike anlegg ble laget med tanke både på elg og rein, men oftest er det reinen slike anlegg har vært myntet på. Fangstanlegg var et viktig element i samisk villreinfangst Datering: yngre steinalder – nyere tid. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20108