Bergverk/gruveanlegg

Status: Valid

Definition: anlegg for malm- og mineralutvinning (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20105