Forsvarsanlegg

Status: Valid

Definition: bygninger eller andre typer anlegg, for eksempel vollgraver eller skanser, til forsvar mot fiender (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20102