Kvernhus/mølle

Status: Valid

Definition: hus hvor korn ble malt mellom vannkraftdrevne møllesteiner (arl) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10136