Kirkested

Status: Valid

Definition: et område hvor det står, eller har stått, en kirke (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: L-KRK