Bygningslokalitet

Status: Valid

Definition: Bygningslokalitet inneholder samling av bygninger

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: L-BVF