Arkeologisk lokalitet

Status: Valid

Definition: Lokalitet med fysiske spor eller levninger som kan brukes til studier av menneskers liv, kultur og historie

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: L-ARK