Utomhuselement

Status: Valid

Definition: Utomhuslemeneter omfatter grøntanlegg av alle typer, og elementer utendørs som ikke kan plaseres i øvrige kategorier

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: E-UTE