Ruiner fra middelalderen

Status: Valid

Definition: Middelalderruiner er rester av bygninger og anlegg som er laget i naturstein eller tegl lagt i kalkmørtel, bygd før 1537. (Kilde: Riksantikvaren.no)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: E-RUI