Kulturminne under vann - enkeltminne

Status: Valid

Definition: Kulturminne som befinner seg under vann, i hav, innsjø eller vassdrag.

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: E-MAR