Kirke

Status: Valid

Definition: et kristent gudshus, innvendig oppdelt i et kor med alter (som regel mot øst) og et større skip for menigheten (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: E-KRK