Fartøy

Status: Valid

Definition: samlebegrep for skip, båter, flåter og andre fremkomstmidler til bruk på vann og sjø (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: E-FAR