Bygning

Status: Valid

Definition: Et byggverk som når over terreng og skal tjene som opphold for mennesker eller dyr, til utføring av en virksomhet eller til lagring av ting og som er så fast forbundet med jorden at det må regnes som fast eiendom (bf)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: E-BYG