Arkeologisk enkeltminne

Status: Valid

Definition: Fysiske spor eller levninger som kan brukes til studier av menneskers liv, kultur og historie

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: E-ARK