Silo

Status: Valid

Definition: 1) (tårnformet) rom til konservering av silofor 2) tårnformet lagringsrom for korn, kull, sand o l med tappeåpning nederst (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 9929