Gjerde

Status: Valid

Definition: Langstrakt oppbygging av stein i mer enn ett lag. Ligger oftest i eiendomsgrenser eller som arealdisposisjonsgrense. Dateringen strekker seg fra jernalder frem til 1900-tallet. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 9928