Skilt

Status: Valid

Definition: plate, tavle med opplysning(er) el. reklame (bo)(Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 9924