Kullforekomst

Status: Valid

Definition: sted hvor kull er blitt dannet av naturlige prosesser over millioner av år (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 9921