Solur

Status: Valid

Definition: instrument som kan vise tiden ved hjelp av solens bevegelser (kms)(Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 9919