Naturdannelse

Status: Valid

Definition: en formasjon i naturen [...] skapt av naturkreftene, men har en særegen form og har blitt tolket som skapt av mennesker (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 9917