Støpul

Status: Valid

Definition: frittstående klokketårn som ble bygd til kirker (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 9916