Tuft

Status: Valid

Definition: Generell betegnelse på strukturer som representerer nedbrudte og overgrodde rester, enten etter en form for bolig eller en form for driftsfunksjon (naust, fjøs, kulthus, strandsitterbuer), Det er stor variasjon, både med hensyn til form og alder. Betegnelsen kan brukes i de tilfellene der det ikke lar seg gjøre å foreta noen nærmere bestemmelse av alder og funksjon. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 9915