Røys

Status: Valid

Definition: Steinrøys av ubestemmelig karakter som ikke med sikkerhet kan avskrives som kulturminne. Det kan være naturdannelse, sammenkastet rydningsstein av uviss dato, grensemerke og , tilfeldig steinansamling etc. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 9909