Grop

Status: Valid

Definition: Forsenkning i bakken som enten vitner om en eller annen form for menneskelig aktivitet eller kan være skapt av naturlige prosesser (eks gjengrodd fangstgrop, grop etter sprengt tyrirot, rotvelt, jorderosjon o.a.). Betegnelsen brukes også om fangstgroper og kullgroper der man ikke kan avgjøre hvilken funksjon den har hatt. Størrelsen kan ligge mellom 0,5 - 3 m i diam., dybde over 0,2 m. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 9905