Løsfunn

Status: Valid

Definition: funn av oldsaker uten nærmere opplysninger om funnforholdene, som oftest enkeltgjenstander (na) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 9903