Falkefangeranlegg

Status: Valid

Definition: Fangstanlegg for fangst av falk. Vanligvis oppmurt rund murpå/ ved fjeltopp

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 8042