Hvilestilling

Status: Valid

Definition: "Stilling/ skjulested primært for å kunne hvile/sove trygt i skjul under kamp-/krigshandlinger. I motsetning til skytestillinger finner en ofte hvilestillinger bygget på ""sikre"" steder uten noe som helst oversikt eller utsikt mot ""fienden"""

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 4000