Bygate

Status: Valid

Definition: ferdselsåre i by el. tettsted (med husrekker på begge sider) (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 3009