Klosterruin

Status: Valid

Definition: Påviselige rester etter kloster (bekreftet gjennom tradisjon og/ eller skriftlige kilder) som enten omfatter rester fra selve klosterbygningen eller fra klosterhagen og murene omkring - evt. andre fysiske strukturer fra klosterliv i middelalderen. Datering: middelalder (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2711