Kirkeruin

Status: Valid

Definition: Rester etter kirke der deler av selve bygningen fortsatt står igjen for eksempel vegger, søyler eller trapper. (eks st. Knuts kirkeruin, domkirkeruinen på Hamar etc). Datering: middelalder – nyere tid. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2710