Kirkegårdsmur

Status: Valid

Definition: Steinmur som omgir en kirkeruin, kirketuft, kirke eller sted der det har stått en kirke. I siste tilfelle skjer identifiseringen fortrinnsvis på grunnlag av muntlig tradisjon eller skriftlige kilder. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2704