Oppmålingsmerke

Status: Valid

Definition: punkter som brukes til å fastsette grenser mellom eiendommer i et terreng. Merkene kan være påskrifter på fjell og påler i marken (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2609