Vegmerke-rodestein

Status: Valid

Definition: gav informasjon langs eldre veier og sto i veikanten (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2606