Læge

Status: Valid

Definition: 1) liggeplass for dyr 2) hvileplass på fjellet for folk og fe (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2528