Sperregjerde

Status: Valid

Definition: brukt i forbindelse med dyrefangst. Gjerdene var bygd av tre og plassert på tvers av dyrenes trekkveier (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2525