Dyrkingsflate

Status: Valid

Definition: et område hvor dyrking av jord har foregått [...] ofte synlige ved at de er flatere enn terrenget rundt. De kan også identifiseres ved hjelp av spor i undergrunnen, danne av redskaper brukt i forbindelse med jordbruket [...] (kms)(Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2524