Innhegning

Status: Valid

Definition: Spor etter et gjerde, vanligvis bygd av stein eller torv. Gjerdet har avgrenset et område og hindra dyr i enten å komme innenfor eller å komme ut. Datering: jernalder – nyere tid. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2519