Njalla

Status: Valid

Definition: lite stabbur stående på en søyle/stokk. Samisk byggeskikk (nom) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2515