Melkegrop

Status: Valid

Definition: Rektangulær/ oval grop med forholdsvis rett nedskårne sider, gjerne gravd ned i lave sandrygger og -koller nær reindriftsnomadenes sommerboplasser. Noen groper kan være delvis steinsatt, og det forekommer at en dekkhelle ligger nær gropa. Ofte ligger to eller flere groper nær ved hverandre. Tverrmål omkring 0,5 - 2,5 m, dybde 0,2 - 0,8 m. (Liavik og Støren Binns 1999). (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2514