Forrådsgrop

Status: Valid

Definition: et sted hvor mat ble oppbevart. Forrådsgroper var vanlige blant samer og kalles også mat- eller kjøttgjemmer eller kjølegroper. Forrådsgroper var enten naturlige eller murte groper som lå i nærheten av boplassene (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2513