Vanningsanlegg-renne

Status: Valid

Definition: renner, dammer, magasiner anlagt for vanning av landbruksområder (ei)(Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2511