Stakktuft

Status: Valid

Definition: Tidligere ble stakktuftene ofte kalt alvedans. De er som regel kvadratiske og omgitt av en liten grøft. Det finnes også enkelte runde stakktufter. Tverrmålet er vanligvis 5 – 10 meter. Denne typen kulturminner er konsentrert til Jæren og i noen grad til øyene i Ryfylket. Datering: yngre jernalder - middelalder (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2510