Åkerrein

Status: Valid

Definition: ved dyrking i hellende terreng vil dyrkingsjorden [...] over tid flytte seg nedover og samles ved åkerens laveste kant (na) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2509