Ødeåker

Status: Valid

Definition: sted hvor det tidligere ble drevet jordbruk. I dag er ødeåkrer ofte overgrodde og kan identifiseres ved at de har overflater som er jevnere enn omgivelsene rundt [...] I tillegg ligger det ofte rydningsrøyser langs kantene (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2508