Rydningsrøys

Status: Valid

Definition: rydningsrøys er bygd opp av stein i varierende størrelse, fjernet for å gjøre dyrking og slått lettere (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2507